Projekty naszych pracowników

ANEYE Bezinwazyjna diagnostyka jaskry

Celem badań planowanych w ramach niniejszego projektu jest opracowanie nieinwazyjnej metody oceny opóźnień fazowych pomiędzy sygnałem osiowych przemieszczeń rogówki i twardówki oka, a sygnałem EKG, pulsem naczyń tętniczych oraz prędkością przepływu krwi w tętnicy środkowej mózgu i tętnicy ocznej oraz oszacowanie nowych parametrów diagnostycznych, które mają szansę być wykorzystane do diagnostyki jaskry.
http://www.aneye.eu

Audiometria tonalna na Androida

Audiometria tonalna jest podstawowym badaniem słuchu polegającym na określeniu stopnia ubytku słuchu w zależności od częstotliwości dźwięku. Współczynniki kalibracji określające parametry elektroakustyczne urządzenia i jego słuchawek są pobierane z bazy danych lub określane są na podstawie kalibracji przeprowadzonej przez osobę prawidłowo słyszącą.
https://play.google.com/store/apps/details?id=mobile.eaudiologia

Badanie słuchu online

Badanie słuchu składa się z 6 testów audiologicznych, które można przeprowadzić przez Internet nie wychodząc z domu. Wachlarz testów diagnostycznych zawiera audiometrię tonalną, audiometrię mowy, audiometrię Békésy'ego, test wyrównania głośności, ocenę poziomu dyskomfortowego słyszenia oraz audiometrii mowy w szumie. Zapraszamy do badania!
https://www.e-audiologia.pl

Leczenie szumów usznych metodą habituacji

Terapia habituacji jest metodą objawowego leczenia szumów usznych polegającą na modyfikacji procesu przetwarzania informacji dźwiękowych w ośrodkach podkorowych. Jest to najskuteczniejsza metoda objawowego leczenia szumów usznych. Wskazaniami do leczenia szumów usznych metodą habituacji jest nieskuteczne leczenie przyczynowe szumów usznych oraz nieuchwytna lub niemożliwa do usunięcia przyczyna szumów usznych.
https://www.e-audiologia.pl/szumy.jsp

Wrocławskie laboratoria agregatów lipidowych

W wyniku starań konsorcjum środowiskowego (Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) uzyskane zostały środki finansowe na realizację projektu „Dolnośląskie Centrum Zaawnsowanych Technologii. Rozbudowa Laboratorium Agregatów Lipidowych". Celami laboratorium są:

  1. Projektowanie, optymalizacja i analiza właściwości agregacyjnych (liposomowych) form leków.
  2. Świadczenie usług na potrzeby przemysłu farmaceutycznego w zakresie projektowania i optymalizacji agregacyjnych form leków od testów biofizycznych, poprzez testy in vitro, po losy agregatu in vivo.
  3. Utworzenie sieci laboratoriów referencyjnych w zakresie agregacyjnych formulacji leczniczych.
http://www.wlal.pwr.wroc.pl

Środowiskowe laboratorium biooptyki

Badania w dziedzinie szeroko rozumianej bio-optyki, zwanej też optyką biomedyczną bądź biofotoniką, prowadzone są Katedrze Inżynierii Biomedycznej przez trzy zespoły: Laboratorium Biofizyki Agregatów Makrocząsteczkowych, Grupę Bio-Optyki i Zespół Biospektroskopii. Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr grantu 6180/IA/119/2012), rozszerzono znacznie możliwości badawcze Katedry.
http://www.ibp.pwr.edu.pl/biolab.html