Granty

KierownikTematFundator
Joanna Bauer Photo/magnetic stimulated nanocargos for superior cancer treatments H2020-MSCA-IF-2016 01/10/2018 30/09/2020
Marta Kopaczyńska Molekularny mechanizm działania i ocena efektu terapeutycznego kombinacji 5aza-2'deoksycytydyny i inhibitorów topoizomeraz w leczeniu raka okrężnicy (OPUS 13)
Koordynator: Instytut Terapii Doświadczalnej i Immunologii PAN we Wrocławiu
Narodowe Centrum Nauki 03/2018 03/2021
D. Robert Iskander Badanie neuroadaptacji w korze słuchowej człowieka za pomocą magnetoencefalografii i zaawansowanych metod statystycznego przetwarzania sygnłów Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej 01/01/2018 31/12/2019
Michał Placek Analiza biosygnałów w połączonej dziedzinie czasu i częstotliwości Narodowe Centrum Nauki 02/10/2017 01/10/2018
Cezary Sielużycki Advancing methods of signal processing for magnetoencephalography (POLONEZ 2) Narodowe Centrum Nauki, Komisja Europejska 01/10/2017 30/09/2019
Dominik Drabik Mikromechanika błony i jej udział w procesie samo-segregacji składników błony biologicznej Narodowe Centrum Nauki 16/03/2017 15/03/2019
Alejandra Consejo Vaquero Badanie zmian topografii obszaru rogówkowo-twardówkowego spowodowanych noszeniem soczewek kontaktowych (PRELUDIUM 11) Narodowe Centrum Nauki 09/03/2017 08/03/2018
D. Robert Iskander Premia na Horyzoncie — środki finansowe przeznaczone na finasowanie kosztów dodatków do wynagrodzeń osób biorących udział w realizacji projektu Europejska Sieć Zespołu Suchego Oka Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 11/11/2016 28/10/2019
Paweł Woźniak Metody wspomagania modelowania struktury trzeciorzędowej białek za pomocą predyktorów miejsc kontaktowych Narodowe Centrum Nauki 01/10/2016 30/09/2017
Sebastian Kraszewski Innowacyjne substancje przeciwbakteryjne do terapii o szerokim spektrum działania Narodowe Centrum Nauki 30/09/2016 29/09/2019
Maciej Bartuzel Rola dynamiki aberracji wyższych rzędów w procesie widzenia Narodowe Centrum Nauki 07/03/2016 06/05/2018
Witold Dyrka Lingwistyka formalna w proteomice — modelowanie, analiza i porównywanie hipotez Narodowe Centrum Nauki 15/02/2016 14/02/2019
Monika Danielewska Prototyp urządzenia do rejestracji i analizy dykrotyzmu oka oraz wczesnej diagnostyki jaskry
ibp.pwr.edu.pl/md
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 01/01/2016 31/12/2018
D. Robert Iskander Zaawansowane metody obrazowania do modelowania procesów starzenia oraz określenia zmian zachodzących u pacjentów z jaskrą Narodowe Centrum Nauki 22/09/2015 21/09/2018
Joanna Weżgowiec Rola wybranych substancji przeciwnowotworowych transportowanych metodą elektropermeabilizacji do komórek wrażliwych i opornych lekowo w procesach degradacji białek i błon komórkowych Narodowe Centrum Nauki 22/09/2015 21/12/2016
Robert Iskander European Dry Eye Network — Europejska Sieć Suchego Oka; akronim: EDEN.
Koordynator: Universitat de Valencia
Komisja Europejska 01/03/2015 28/02/2019
Alicja Wizert Budowa realistycznego modelu łzy oraz badanie stabilności jej warstwy lipidowej w warunkch panujących na powierzchni oka i w obecności białek w fazie wodnej (PRELUDIUM 6) Narodowe Centrum Nauki 06/11/2014 05/02/2016
Magdalena Kasprowicz Analiza dynamicznej autoregulacji mózgowej w połączonej dziedzinie czasu i częstotliwości (SONATA BIS 3) brainlab.pwr.edu.pl Narodowe Centrum Nauki 29/05/2014 28/05/2018
Aleksandra Melińska Mechanizm rozszczepienia tkanki kostnej kości piętowej w urazach o nieokreślonej sile (PRELUDIUM 5) Narodowe Centrum Nauki 16/04/2014 15/06/2016
Marta Kopaczyńska Fotoaktywna formulacja nanoliposomowa jako nowa strategia w terapii fotodynamicznej niestabilnej blaszki miażdżycowej (OPUS 5) Lider: PWr; partnerzy: Uniwersyt. Medycz.; Inst. Immuno Narodowe Centrum Nauki 20/03/2014 19/11/2017
Sebastian Kraszewski Deactivation strategy of the sodium-dependent GLUcose transporter for Targeted Anticancer Therapy (GLU-TAT) Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 01/02/2014 31/12/2015
Marek Langner Innowacyjne technologie liposomowe do zastosowania w terapii nowotworowej — LIDOX (DEMONSTRATOR+)
Lider: Lipid Systems Wrocław
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 01/02/2014 31/03/2016
D. Robert Iskander Procesy starzenia w oku. 7. PR UE, Marie Curie Action (ITN) Akronim: AGEYE Komisja Europejska 01/09/2013 31/08/2017
Halina Podbielska Stenty kardiowaskularne funkcjonalizowane za pomocą przeciwciał celem poprawy biokompatybilności i redukcji restenozy. 7. PR Marie Curie Action, Akronim: Epicstent Komisja Europejska 01/04/2013 31/03/2017
Krystian Kubica Modelowanie homeostazy cholesterolu Narodowe Centrum Nauki 30/08/2012 29/08/2014
Monika Kurczyńska Ocena jakości modeli białek transmembranowych w oparciu o funkcjonalne modele przepływowe dynamiki Browna oraz modele energetyczne — korelacja pomiędzy różnymi miarami (Diamentowy Grant) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 29/05/2012 28/02/2017
Mirosław Kutyłowski Techniki biometryczne oraz PKI w nowoczesnych dokumentach tożsamości i ochronie systemów informacyjnych
Lider: NiASK Warszawa
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 28/12/2011 27/12/2013
Małgorzata Kotulska Zastosowanie metod uczenia maszynowego do przewidywania miejsc kontaktowych w białkach Narodowe Centrum Nauki 26/05/2011 25/12/2014
Marek Langner Opracowanie metody oznaczania dystrybucji metali uwalnianych z implantów w materiałach biologicznych Narodowe Centrum Nauki 11/05/2011 10/05/2014
Magdalena Kasprowicz Rozwój zaawansowanych metod oceny hemodynamiki mózgowo-naczyniowej. Grant dla Stypendysty powracającego ze stażu zagr. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 19/04/2011 30/04/2012
Halina Podbielska,
Igor Buzalewicz
Zastosowanie analizy światła rozproszonego do identyfikacji kolonii bakterii chorobotwórczych (PROMOTORSKI) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 24/09/2010 23/09/2012
Wioletta Nowak Opracowanie i weryfikacja doświadczalna modelu odruchu źrenicznego na światło uwzględniającego aktywność światłoczułych komórek zwojowych siatkówki oraz jego aplikacji do wspomagania diagnostyki patologii siatkówki oka Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 18/06/2010 30/05/2015
Halina Podbielska,
Elżbieta Szul-Pietrzak
Badanie wpływu zmian geometrii i właściwości biomechanicznych rogówki oka po zabiegu laserowej korekcji refrakcji na tonometryczny pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego (PROMOTORSKI) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 28/04/2010 24/02/2013
Zbigniew Moroń Problem określania położenia i orientacji przestrzennej w zastosowaniach medycznych z wykorzystaniem pola magnetycznego małej częstotliwości Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 04/11/2009 03/11/2014
Małgorzata Kotulska,
Witold Dyrka
Przewidywanie struktury kanałów białkowych z wykorzystaniem metody probabilistycznych gramatyk formalnych oraz ciągłego modelu przepływu jonów (PROMOTORSKI) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 23/10/2009 31/10/2011
Małgorzata Komorowska Zahamowanie aktywacji układu krzepnięcia i ogólnoustrojowej reakcji zapalnej podczas pozaustrojowego wspomagania oddychania w modelu zwierzęcym.
We współpracy z Collegium Medicum UJ i Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 01/10/2009 30/09/2012
Halina Podbielska,
Leon Czernielewski
Badania nad dozymetrią światła i światłouczulaczy w diagnostyce fotodynamicznej na przykładzie hodowli komórkowych HeLa jako modelu zmian nowotworowych w obrębie szyjki macicy (PROMOTORSKI) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 29/04/2009 31/12/2012
Małgorzata Komorowska Zastosowanie promieniowania z zakresu bliskiej podczerwieni do protekcji elementów morfotycznych krwi w systemach pozaustrojowego obiegu krwi.
WroVasc — Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo-Naczyniowej
Komisja Europejska 01/01/2009 30/09/2015
Halina Podbielska,
Katarzyna Wysocka
Wytwarzanie domieszkowanych nanocząsteczek zol-żelowych i badanie ich właściwości fotofizycznych i biologicznych (PROMOTORSKI) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 10/10/2008 30/12/2012
Halina Podbielska Elektrycznie modyfikowane powierzchnie biomateriałów — BioelectricSurface Komisja Europejska
7. PR
01/10/2008 30/09/2011
Małgorzata Komorowska Rad-NIR, metoda polepszająca parametry krwi w czasie hemodializy, transfuzji i w przechowalnictwie Dolnośląskie Granty Naukowe Fundacji Edukacji Narodowej 01/01/2008 31/12/2008
Małgorzata Kotulska Elektroporacja komórek metodą sterowanego prądu   26/02/2008 31/12/2009
Marek Langner Opracowanie platformy liposomowej dla nanobiosensorów fluorescencyjnych Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 08/10/2007 07/10/2010