Projekty

CancerCenter

CancerCenter jest start-up'em który wykorzystuje techniki głębokiego uczenia do przyspieszenia oraz poprawy dokładności analizy obrazów radiologicznych oraz innych danych w onkologii. Celem CancerCenter jest ułatwienie dostępu do drugiej diagnozy instytucjom medycznym oraz bezpośrednio pacjentom poprzez platformę danych wyposażoną w algorytmy uczenia maszynowego.

Kontakt: dr inż. Witold Dyrka

http://cancercenter.ai


Audiometria tonalna na Androida

Audiometria tonalna jest podstawowym badaniem słuchu polegającym na określeniu stopnia ubytku słuchu w zależności od częstotliwości dźwięku. Współczynniki kalibracji określające parametry elektroakustyczne urządzenia i jego słuchawek są pobierane z bazy danych lub określane są na podstawie kalibracji przeprowadzonej przez osobę prawidłowo słyszącą.

Kontakt: dr inż. lek. Marcin Masalski

https://play.google.com/store/apps/details?id=mobile.eaudiologia


Badanie słuchu online

Badanie słuchu składa się z 6 testów audiologicznych, które można przeprowadzić przez Internet nie wychodząc z domu. Wachlarz testów diagnostycznych zawiera audiometrię tonalną, audiometrię mowy, audiometrię Békésy'ego, test wyrównania głośności, ocenę poziomu dyskomfortowego słyszenia oraz audiometrii mowy w szumie. Zapraszamy do badania!

Kontakt: dr inż. lek. Marcin Masalski

https://www.e-audiologia.pl


Leczenie szumów usznych metodą habituacji

Terapia habituacji jest metodą objawowego leczenia szumów usznych polegającą na modyfikacji procesu przetwarzania informacji dźwiękowych w ośrodkach podkorowych. Jest to najskuteczniejsza metoda objawowego leczenia szumów usznych. Wskazaniami do leczenia szumów usznych metodą habituacji jest nieskuteczne leczenie przyczynowe szumów usznych oraz nieuchwytna lub niemożliwa do usunięcia przyczyna szumów usznych.

Kontakt: dr inż. lek. Marcin Masalski

https://www.e-audiologia.pl/szumy.jsp


Wrocławskie Laboratoria Agregatów Makrocząsteczkowych

W wyniku starań konsorcjum środowiskowego (Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) uzyskane zostały środki finansowe na realizację projektu Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii. Rozbudowa Laboratorium Agregatów Lipidowych. Celami laboratorium są:

  1. Projektowanie, optymalizacja i analiza właściwości agregacyjnych (liposomowych) form leków.
  2. Świadczenie usług na potrzeby przemysłu farmaceutycznego w zakresie projektowania i optymalizacji agregacyjnych form leków od testów biofizycznych, poprzez testy in vitro, po losy agregatu in vivo.
  3. Utworzenie sieci laboratoriów referencyjnych w zakresie agregacyjnych formulacji leczniczych.

Kontakt: prof. dr hab. inż. Marek Langner

http://www.lbam.pwr.edu.pl


Środowiskowe Laboratorium Biooptyki

Badania w dziedzinie szeroko rozumianej biooptyki, zwanej też optyką biomedyczną bądź biofotoniką, prowadzone są w Katedrze Inżynierii Biomedycznej m.in. przez Laboratorium Biofizyki Agregatów Makrocząsteczkowych, Grupę Bio-Optyki i zespoły Biospektroskopii. Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr grantu 6180/IA/119/2012) rozszerzono znacznie możliwości badawcze Katedry.

Kontakt: prof. dr hab. inż. lek. med. Halina Podbielska

http://www.ibp.pwr.edu.pl/biolab.html