Sukcesy

Wybrane sukcesy naszej Katedry w 2017 roku

Certyfikat akredytacyjny Studia z Przyszłoscią

Wybrane sukcesy naszej Katedry w 2016 roku

Wygrane konkursy na projekty badawcze:
Prof. Halina Podbielska została ponownie wybrana na członka Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN oraz powołana na przewodniczącą Komisji ds. popularyzacji osiągnięć biocybernetyki i inżynierii biomedycznej.

Prof. Halina Podbielska została ponownie członkiem Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej.

Wybrane sukcesy naszej Katedry w 2015 roku

Wygrane konkursy na projekty badawcze:

Wybrane sukcesy naszej Katedry w 2014 roku

Wygrane konkursy na projekty badawcze:

Wybrane sukcesy naszego Instytutu w 2013 roku

Instytut otrzymał prawo doktoryzowania w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna.

Wygrane konkursy na projekty badawcze:
Akademickie Koło Naukowe BioNanopor, działające na WPPT w Instytucie Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, skupiające studentów i doktorantów zainteresowanych nurtem badań grupy Pani dr hab. Malgorzaty Kotulskiej, prof. PWr, zajęło I miejsce (ex aequo z Kołem Naukowym Studentów Fizyki z Politechniki Gdańskiej) w Konkursie StRuNa. Na konkurs wpłynęło łącznie 245 zgłoszeń. Finał miał miejsce 29.11.2013 w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zdjęcia członków koła z rozdania nagród są dostępne na  facepage koła. Więcej informacji i oficjalnych zdjęć na stronie organizatorów oraz na stronach Ministerstwa (1, 2).
Kontakt do AKN BioNanopor: bionanopor@gmail.com, przewodniczący: pawel.p.wozniak@pwr.edu.pl.

Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 na WPPT rozpoczęła się od uroczystego otwarcia nowego laboratorium instytutowego, a mianowicie Laboratorium Przetwarzania Sygnałów Biomedycznych kierowanego przez dr hab. Roberta Iskandera, prof. PWr. Wykład inauguracyjny Inżynieria biomedyczna drogą do bardziej zhumanizowanej medycyny wygłosiła prof. Halina Podbielska. Uroczystości na WPPT zaszczycił swoją obecnością Jego Magnificencja Rektor PWr profesor Tadeusz Więckowski. Zapraszamy do przeczytania artykułu w Pryzmacie.

Zespoły naszego Instytutu są beneficjentami grantów w 7. Programie Ramowym:
Marie Curie Actions — Initial Training Networks (ITN), Tytuł projektu: AGEYE — Aging Eye, kierownik projektu na PWr: D. R. Iskander
Marie Curie Industry–Academia Partnerships and Pathways (IAPP), EPICSTENT — Antibody-functionalised STENT, kierownik projektu na PWr: H. Podbielska

Dr hab. inż. Małgorzata Kotulska była Przewodniczącą Komitetu Programowego VI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Bioinformatyki oraz XI Sympozjum Bioinformatycznego. Zjazd był organizowany w tym roku przez nasz Instytut. Pomoca służyli również nasi studenci z AKN BioNanopor. Dr hab. inż. Małgorzata Kotulska została również wybrana sekretarzem zarządu Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego w kadencji 2013–2017. Raport ze spotkania można przeczytać na naszej stronie.

Dr hab. Agnieszka Ulatowska-Jarża została przewodnicząca wrocławskiego oddziału Societas Humboldtiana Polonorum. SHP jest stowarzyszeniem polskich stypendystów Fundacji im. Alexandra von Humboldta.

Prof. Halina Podbielska i dr hab. Marta Kopaczyńska brały aktywny udział w EuroNanoForum 2013 w Dublinie. Prof. Podbielska była członkiem Komitetu Naukowego, a dr hab. Marta Kopaczyńska wygłosiła zaproszony referat. Projekt realizowany w 7. Programie Ramowym, w którym brał udział zespół profesor H. Podbielskiej BioElectroSurface (Elektrycznie modyfikowane powierzchnie biomateriałów: od atomów do zastosowań) został wybrany jako jeden z jedenastu najlepszych europejskich projektów nanotechnologicznych nominowanych podczas EuroNanoForum 2013 w Dublinie do nagrody Best Research Project Award. Na ten temat więcej w Pryzmacie: Pracują nad ulepszaniem stentów oraz Pacjent z nowym stentem będzie bezpieczniejszy lub w Przeglądzie Technicznym (wywiad z prof. H. Podbielską).

W Konkursie Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej na najlepszą pracę magisterską z dziedziny inżynierii biomedycznej, obronioną w 2012 roku, EDYCJA VI 2012, wyróżnienie otrzymała nasza doktorantka Pani Monika Kurczyńska (promotor dr hab. Małgorzata Kotulska, prof. PWr) za pracę: Badanie zależności pomiędzy charakterystyką przepływu a jakością struktury kanału jonowego odtworzoną z mapy kontaktów.

Nasi pracownicy otrzymali stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna:
dr hab. inż. Mirosław Łątka, Fraktalne i niestacjonarne metody analizy sygnałów hemodynamicznych i elektrofizjologicznych mózgu.
dr hab. inż. Agnieszka Ulatowska-Jarża, Światłowody z płaszczem zol-żelowym jako aplikatory do terapii wewnątrznarządowej i fotodynamicznej.
dr hab. inż. Magdalena Kasprowicz, Badania hemodynamiki mózgowej na podstawie analizy pulsacji ciśnienia wewnątrzczaszkowego, ciśnienia arterialnego i przepływu mózgowego krwi mózgowej.

Nasi doktoranci obronili prace doktorskie (* z wyróżnieniem):
*dr inż. Igor Buzalewicz, Optyczne techniki identyfikacji bakterii chorobotwórczych, promotor prof. H. Podbielska
*dr inż. Katarzyna Wysocka-Król, Wytwarzanie domieszkowanych nanocząstek zol-żelowych i badanie ich właściwości fotofizycznych i biologicznych, promotor prof. H. Podbielska
dr inż. Hanna Misiak, Analiza zjawiska elektroporacji modyfikowanych modelowych błon biologicznych, promotor dr hab. K. Kubica, prof. PWr
*dr inż. Elżbieta Szul-Pietrzak, Badanie wpływu zmian geometrii i właściwości biomechanicznych rogówki oka po zabiegu laserowej korekcji refrakcji na tonometryczny pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, promotor prof. H. Podbielska

Wybrane sukcesy naszego Instytutu w 2012 roku

W ogłoszonym niedawno konkursie MNiSW na najlepszego studenta, na liście 100 laureatów pierwszej edycji są 4 osoby z Politechniki, w tym 3 z WPPT, a wśród nich nasza studentka studiów II stopnia na kierunku Inżynieria Biomedyczna, Pani inż. Monika Rybicka, dyplomantka i magistrantka Pani dr hab. Małgorzaty Kotulskiej, prof. PWr http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/diamentowe-granty-dla-studentow. Niebagatelne stypendium przyznane jest na prowadzenie prac badawczych i przygotowanie rozprawy doktorskiej.

Na 117 laureatów konkursu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, są 3 osoby z naszej Uczelni, w tym jedna z naszego Instytutu – nasz były doktorant, a obecnie nasz pracownik Pan dr inż. Witold Dyrka, pracujący w Grupie Pani prof. Małgorzaty Kotulskiej http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/stypendia_i_subsydia/program_start/laureaci_stypendium_start/20_1.

MNiSW przyznało grant aparaturowy na Modernizację Środowiskowego Laboratorium Bio-Optyki w Instytucie Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej Politechniki Wrocławskiej. Wnioskodawcami były połączone zespoły prof. Małgorzaty Komorowskiej, prof. Marka Langera, prof. Haliny Podbielskiej.

Wybrane sukcesy pracowników naszego Instytutu w 2011 roku

Koledzy z naszego Instytutu otrzymali nagrodę badawczą SIEMENSA, przyznawaną za szczególne wyniki badań naukowych, które mają zastosowanie w praktyce.
 • Członkami zwycięskiego zespołu są:
 • prof. n. tech. dr hab. n. fiz. inż. lek. med. Halina Podbielska
 • dr inż. Agnieszka Ulatowska-Jarża
 • dr inż. Iwona Hołowacz
 • mgr inż. Katarzyna Wysocka-Król
 • mgr inż. Igor Buzalewicz
 • mgr inż. Katarzyna Kowal
 • dr hab. Marta Kopaczyńska
II Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitne krajowe osiągnięcia naukowo-techniczne za pracę: Rozwój technologii kierowanych nośników leków: od badań podstawowych do wdrożenia dla zespołu:
 • prof. Marek Langner
 • dr inż. Tomasz Borowik
 • dr inż. Magdalena Przybyło
 • mgr inż. Paulina Misiewicz
Prezydium Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk powołało nowych członków Komisji Inżynierii Biomedycznej Oddziału PAN we Wrocławiu w kadencji 2011–2014. Przewodniczącym Komisji jest Prof. dr hab. inż. Romuald Będziński, Członek Korespondent PAN. Wręczenie nominacji przez Prezesa Oddziału Prof. dr hab. Andrzeja Żelaźniewicza odbyło się 8 czerwca 2011 roku. Członkami Komisji zostali pracownicy naszego Instytutu:
 • dr hab. Małgorzata Komorowska, prof. PWr,
 • dr hab. inż. Małgorzata Kotulska,
 • prof. n. tech. dr hab. n. fiz. inż. lek. med. Halina Podbielska,
 • dr hab. inż. Robert Iskander,
 • dr inż. Henryk Juniewicz,
 • dr hab. inż. Wojciech Kordecki,
 • dr hab. inż. Krystian Kubica, prof. PWr,
 • prof. dr hab. inż. Marek Langner,
 • dr hab. inż. Zbigniew Moroń, prof. PWr.
Nasza doktorantka mgr inż. Hanna Kamińska otrzymała II Nagrodę w konkursie Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej na najlepszą pracę magisterską w roku 2010. Pierwszej Nagrody nie przyznano. Nagrodzona praca pt. Algorytmy scoringu w identyfikacji białek — metoda pmf (peptide mass fingerprinting) ang.: scoring algorithms in proteins identification by pmf (peptide mass fingerprinting) została napisana pod kierownictwem doktora Artura Suchwałki.

Nasz pracownik dr Marta Kopaczyńska otrzymała w maju stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył w maju akty nominacyjne 69 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Nasz pracownik prof. dr hab. Marek Langner uzyskał tytuł profesora nauk biologicznych.

Profesor Halina Podbielska była przewodniczącą Komitetu Naukowego Konferencji NUTRACEUTICS, BIOMEDICAL REMEDIES AND PHYSIOTHERAPEUTIC METHODS FOR PREVENTION OF CIVILIZATION-RELATED DISEASES zorganizowanej przy współudziale naszego Instytutu, Katedry Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Societas Humboldtiana Polonorum. http://www.shp.pwr.wroc.pl

Nasz Instytut ma swoim koncie współorganizację wielu ważnych imprez naukowych. Profesor Małgorzata Komorowska przewodniczyła bardzo prestiżowej Konferencji, zorganizowanej przy współudziale naszego Instytutu 18th Meeting of European Association For Red Cell Research

Dzięki wysiłkowi pracowników Instytutu Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, prof. Małgorzaty Komorowskiej i dr inż. Sylwii Olsztyńskiej ukazała się nowa książka z inżynierii biomedycznej pt. Biomedical Engineering, Trends, Research and Technologies, Edited by: Malgorzata Anna Komorowska and Sylwia Olsztynska-Janus, ISBN 978-953-307-514-3, Hard cover, 644 pages, Publisher: InTech, Publication date: January 2011, Subject: Biomedical Engineering. Książka dostępna jest w internecie na stronie www.intechopen.com.

Nasi pracownicy zdobyli granty w 40. KONKURSIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH MNiSW
 • dr hab. inż. Marek Langner, prof. nadzw. PWr; Opracowanie metody oznaczania dystrybucji metali uwalnianych z implantów w materiałach biologicznych; własny.
 • dr hab. inż. Małgorzata Kotulska; Zastosowanie metod uczenia maszynowego do przewidywania miejsc kontaktowych w białkach; własny.
Prof. Halina Podbielska po raz drugi otrzymała nominację na członka Rady Naukowej Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie.

Wybrane sukcesy pracowników naszego Instytutu w 2010 roku

Ukazała się nowa książka, do powstania której przyczynili się nasi pracownicy. Metrologia dziś i jutro pod red. Jerzego Jakubca, Zbigniewa Moronia, Henryka Juniewicza. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2010.

W dniach 19–22.09.2010 odbywała się w naszym ośrodku konferencyjnym Szklarskiej Porębie konferencja MKM 2010 czyli XLII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów, organizowana w tym roku przez nasz Instytut. Członkami Komitetu Organizacyjnego, działającymi pod kierownictwem Przewodniczącego Prof. Zbigniewa Moronia, byli dr inż. Zbigniew Rucki (Sekretarz Komitetu Organizacyjnego), dr inż. Andrzej Hachoł, dr inż. Henryk Juniewicz (Sekretarz Komitetu Naukowego), dr inż. Barbara Juroszek, dr inż. Janusz Ociepka i dr inż. Zdzisław Szczepanik. Organizacja Konferencji, jak i poziom merytoryczny prezentowanych referatów, spotkały się z zasłużonym uznaniem uczestników, a także Przewodniczącego Komitetu Naukowego – Pana Profesora Jerzego Jakubca z Politechniki śląskiej. Nasz Instytut zdobył dwie główne nagrody w konkursie na najlepsze prezentacje młodych badaczy. Jury pod przewodnictwem Prof. Jakubca i Prof. Moronia zdecydowało się uhonorować młodych badaczy, prezentujących swoje prace, specjalna nagrodą. W konkursie na najlepsza prezentację w sesji ustnej, 1. miejsce zdobyła Pani dr inż. Wioletta Nowak. Trzeba przyznać, że jest to jak najbardziej zasłużona nagroda, gdyż oprócz prezentacji, Pani Nowak była też współautorką 3 innych referatów, prezentowanych na tej konferencji. Natomiast w sesji plakatowej pierwsze miejsce przypadło naszemu doktorantowi Panu Igorowi Buzalewiczowi.

Wyróżnienie naszego doktoranta — Zarządzeniem NR 10310/10 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie przyznania stypendiów w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego, wśród laureatów znalazł się nasz doktorant Pan Igor Buzalewicz, który otrzymał 9-miesięczne stypendium (bip.um.wroc.pl).

Nasza Doktorantka mgr inż. Katarzyna Wysocka-Król otrzymała pierwszą główną nagrodę w dziedzinie nauk ścisłych i technicznych w Sekcji Młodych Badaczy w konkursie na najlepszą prezentację osiągnięć naukowych na zakończonym niedawno 8. Międzynarodowym Kongresie Societas Humboldtiana Polonorum SHP, który odbywał się 27–30 czerwca na UMK w Toruniu pod hasłem "świat bez granic, nauka bez granic". SHP zrzesza byłych polskich stypendystów Fundacji A. von Humboldta, która to Fundacja przyznaje prestiżowe stypendia badawcze osobom po doktoracie na prowadzenie badań w ośrodkach naukowych w Niemczech. Stara się też promować młodych badaczy, potencjalnych kandydatów do złożenia wniosku do Fundacji. Do konkursu zgłoszono kilkaset prac młodych badaczy (doktorantów i młodych doktorów), z czego do prezentacji na Sympozjum zaakceptowano 64, z tego w dziedzinie nauk ścisłych 26. Nagrodą główną jest jednomiesięczne stypendium naukowe na prowadzenie badań w wybranym przez Laureatkę ośrodku naukowym w Niemczech w roku 2011.

Doktorantka prof. Haliny Podbielskiej, Katarzyna Wysocka-Król otrzymała wyróżnienie w konkursie na najlepszą prezentację plakatową na Krajowej Konferencji Inżynierii Biomedycznej, która odbywała się w IBIB PAN w Warszawie od 26–29 kwietnia.

Dr inż. Magdalena Kasprowicz otrzymała przedłużenie stypendium Kolumb FNP o 3 miesiące na kontynuację stażu podoktorskiego w University of Cambridge Clinical School, Department of Clinical Neurosciences, gdzie obecnie prowadzi badania nad nieinwazyjną metodą wyznaczenia stałej czasowej napływu krwi tętniczej mózgowej do przestrzeni wewnątrzczaszkowej.

W konkursie w ramach projektu "Rozwój potencjału dydaktyczno-naukowego młodej kadry akademickiej Politechniki Wrocławskiej" stypendia naukowe otrzymali: Witold Dyrka (doktorant dr hab. inż. Małgorzaty Kotulskiej), Katarzyna Wysocka-Król (doktorantka Prof. Haliny Podbielskiej), Wojciech Jopek (doktorant dr hab. Marka Langnera, prof. ndzw. PWr) oraz dr Tomasz Borowik (również z zespołu Prof. M. Langnera), a także Hanna Misiak (doktorantka dr hab. Krystiana Kubicy).

Nasi ubiegłoroczni magistranci zdobyli dwie równorzędne pierwsze nagrody w Konkursie Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej na najlepszą pracę magisterską: mgr inż. Przemysław Nowacki, magistrant doktora Jerzego Kolanko, za pracę magisterska pt. "Podstawy działania elektrostymulacji w uzależnieniach, projekt i konstrukcja przenośnego stymulatora elektrycznego do terapii długoterminowej" oraz mgr inż Bogumił Konopka, magistrant (obecnie doktorant w I21) dr hab. inż. Małgorzaty Kotulskiej, za pracę pt. "De novo modelling of the 3d structure of a channel protein".

Doktorantka prof. Haliny Podbielskiej, Katarzyna Wysocka-Król otrzymała stypendium naukowe z Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Wrocławskiej.

Wybrane sukcesy pracowników naszego Instytutu w 2009 roku

Dr hab. inż. Małgorzata Kotulska otrzymała stypendium Fundacji Fulbrighta na rok 2009/2010 na prowadzenie badań naukowych na Uniwersytecie Yale w USA.

Doktorantka prof. Haliny Podbielskiej, Katarzyna Wysocka-Król została laureatką stypendium Samorządu Wrocławia przyznawanego za szczególne osiągnięcia w dziedzinach ważnych dla rozwoju Wrocławia w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego na rok akademicki 2009/2010.

Doktorantka prof. Haliny Podbielskiej, Katarzyna Wysocka-Król została laureatką I etapu konkursu na stypendia naukowe w ramach projektu "Rozwój potencjału dydaktyczno-naukowego młodej kadry akademickiej Politechniki Wrocławskiej".

W konkursie ramach Priorytetu VIII Działania 8.2 Poddziałania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego pn. "GRANT — wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów" nasi doktoranci odnoszą sukcesy. W 2009 roku stypendia otrzymali: Igor Bogdan Buzalewicz, Witold Dyrka oraz Elżbieta Szul. W roku 2008 nasi doktoranci otrzymali aż 10% z puli 50 stypendiów. Stypendystami w 2008 roku zostali: Małgorzata Łucja Dzik, Magdalena Justyna Przybyło, Tomasz Paweł Borowik, Tomasz Jacek Walski, Katarzyna Anita Wysocka-Król.

Prezydium Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk na posiedzeniu 19 lutego 2009 powołało członków Komisji Inżynierii Biomedycznej Oddziału PAN we Wrocławiu. Przewodniczącym Komisji jest Prof. dr hab. inż. Romuald Będziński, Członek Korespondent PAN. Wręczenie nominacji przez Prezesa Oddziału Prof. dr hab. Daniela J. Bema Członka Rzeczywistego PAN odbyło się 12 marca. Członkami tej Komisji zostało czterech pracowników naszego Instytutu:
 • dr hab. Małgorzata Komorowska, prof. PWr,
 • dr hab. inż. Marek Langner,
 • dr hab. inż. Zbigniew Moroń, prof. PWr,
 • prof. n. tech. dr hab. n. fiz. inż. lek. med. Halina Podbielska.
Referat inauguracyjny "Skalowanie czasowe procesów biologicznych" wygłosił dr hab. inż. Marek Langner.

W PRYZMACIE nr 227 całą stronę poświęcono badaniom prowadzonym przez doktorantkę naszego Instytutu mgr inż. Katarzynę Wysocką-Król.

Magistrantki dr hab. Małgorzaty Kotulskiej: mgr Mariola Nowak oraz mgr Nina Skołucka zajęły II miejsce w konkursie na najlepszą pracę badawczą w kategorii "praca magisterska" Fundacji Hasco-Lek!. Obie prace dotyczyły badań nad elektroporacją (www.hasco-lek.pl).

Wybrane sukcesy pracowników naszego Instytutu w 2008 roku

Dr inż. Małgorzata Kotulska została doktorem habilitowanym nauk technicznych w dziedzinie inżynierii biomedycznej. Rozprawa habilitacyjna dotyczyła elektroporacji i nanoporów w błonach komórkowych i została obroniona przed Radą Naukową Instytutu Biocybernetyki Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie.

Dr inż. Magdalena Kasprowicz została laureatką konkursu w programie KOLUMB Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej na stypendia zagraniczne dla młodych doktorów na badania naukowe w Wielkiej Brytanii w Department of Clinical Neurosciences, University of Cambridge Clinical School. Tematyka dotyczy opracowania numerycznych metod analizy zależności pomiędzy kształtem tętniczopochodnych fal ciśnienia wewnątrzczaszkowego a przepływem krwi mózgowej u pacjentów.

Dr Kasprowicz jest też laureatką innych konkursów: "Zostańcie z nami" organizowanego przez redakcję tygodnika POLITYKA (2001), konkursu Fundacji Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation (2004) (nagroda dla doktorantów studiujących w polskiej uczelni technicznej i prowadzących badania w dziedzinie dotyczącej powiązania techniki z naukami medycznymi) oraz stypendium krajowego dla młodych uczonych (Program START) oferowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej (2006–2007).

Doktorantka I-21 mgr inż. Katarzyna Wysocka-Król została laureatką konkursu Fundacji Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation. Uroczyste wręczenie listu gratulacyjnego, dyplomu oraz czeku odbyło się 10 sierpnia 2008 roku na Rynku Starego Miasta w Warszawie. Pani Wysocka pracuje nad możliwością zastosowania fotoaktywnych nanomaterialów zol-żelowych domieszkowanych nanocząsteczkami metali szlachetnych (srebro, złoto) do oddziaływania fotodynamicznego, w szczególności do zwiększenia fotodynamicznego efektu antybakteryjnego oraz fluorescencyjnego. Zastosowania modyfikowanych nanomateriałów krzemionkowych jako potencjalnych biomateriałów, o dających się kształtować właściwościach fizycznych i biologicznych dla rozwoju nanomedycyny, mogą znaleźć zastosowanie w projektowaniu wszczepów, stentów i materiałów medycznych z powłokami antybakteryjnymi. Pani Wysocka otrzymała również w 2008 grant promotorski MNiSW.

O Instytucie w Pryzmacie