Koła naukowe działające w Katedrze Inżynierii Biomedycznej

 

Biofizyczne Koło Naukowe Micela

Akademickie Koło Naukowe BioNanopor

Akademickie Koło Naukowe Biomedica

Akademickie Koło Naukowe Biomodel

Akademickie Koło Naukowe BEAN


 

 

Biofizyczne Koło Naukowe Micela

http://lbam.pwr.edu.pl/

 

Logo_MICELA.png


Opiekunowie:

prof. dr hab. inż. Marek Langner

dr inż. Magdalena Przybyło

 

Krótka charakterystyka

Biofizyczne Koło Naukowe Micela jest prężnie działającym międzywydziałowym kołem naukowym, którego członkowie rozwijają swoje zainteresowania wykonując projekty badawcze w zakresie biofizyki błon lipidowych, detekcji jonów metali w materiałach biologicznych, oraz procesów technologicznych dotyczących kierowanych nośników leków. Działalność w Kole Naukowym Micela pozwala wykorzystać i poszerzyć umiejętności nabyte podczas studiów, a otrzymane wyniki projektów badawczych prezentowane są na konferencjach naukowych. Studenci w oparciu o czytaną literaturę naukową mogą również proponować i rozwijać swoje własne tematy badawcze.

 

Short characteristic

Biophysical Student's Society "Micela" is an interdepartmental society of energetic students whose passions and interests are continuously developing. Scientific projects carrying out in our group include issues related to the biophysics of lipid bilayer, technological processes associated with the targeted drug delivery systems and detection of the metal ions impurities in the biological samples. Every student in the Society has the opportunity to use and expand their knowledge and abilities, and the results obtained in the projects are often presented at the scientific conferences.

IMGP1693.JPG

Prof. Marek Langner ze studentami

powrót

 

BioNanopor

Strona internetowa: http://www.kotulska-lab.pwr.wroc.pl/bionanopor.php

Opiekunowie:

dr hab. Małgorzata Kotulska, prof. PWr

dr inż. Bogumił Konopka

Prowadzący:

Jakub Wojciechowski (przewodniczący, student) kubwoj95@gmail.com

Paweł P. Woźniak (skarbnik, doktorant) pawel.p.wozniak@pwr.edu.pl

Krótka charakterystyka

Koło prowadzi badania nad strukturą i funkcjonowaniem nano-dziur występujących w błonach komórkowych. Zaliczają się do nich m.in. naturalnie występujące białkowe kanały jonowe oraz generowane polem elektrycznym elektropory. Badania są prowadzone w oparciu o metody bioinformatyczne (kanały białkowe) oraz metody doświadczalne oraz biofizyczne (elektropory).

 

Short characteristic

The student association conducts research on structure and functioning of nano-holes of cell membranes. This includes, for example, naturally occuring protein ionic channels and electropores generated by electric field. Studies are carried out with bioinformatical methods (ionic channels), and experimental and biophysical methods (electropores).

 

http://www.if.pwr.wroc.pl/~kotulska/bbn.jpg

Prof. Małgorzata Kotulska na wycieczce ze studentami z AKN

powrót

 

 

 

Akademickie Koło Naukowe BIOMEDICA

http://biomedica.pwr.wroc.pl/

 

Opiekun:

dr inż. Iwona Hołowacz

Krótka charakterystyka

Akademickie Koło Naukowe BIOMEDICA powstało jesienią 2009 roku z inicjatywy grupy studentów Inżynierii Biomedycznej pierwszego rocznika realizującego studia w trójstopniowym systemie bolońskim. 13 stycznia 2010 roku decyzją J.M. Rektora Politechniki Wrocławskiej AKN BIOMEDICA zostało wpisane do Rejestru Organizacji Studenckich prowadzonego przez Uczelnię w grupie Kół Naukowych (podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, rozdział 4 art. 204).

 

Akademickie Koło Naukowe „BIOMEDICA” jest międzywydziałową organizacją studencką, działającą na Politechnice Wrocławskiej. „BIOMEDICA” zrzesza studentów, doktorantów oraz pracowników Politechniki Wrocławskiej. Członkami koła są studenci, pracujący w grupach 1–3 osobowych pod opieką pracowników, którzy służą wiedzą i doświadczeniem, pomagając im realizować własne projekty.

•      Sekcja Ogólna: projekty z zakresu ogólnie pojętej optoelektroniki ijej zastsowan medycznych, prowadzenie strony internetowej pod nadzorem opiekuna koła

•      Sekcja Promocji Inżynierii Biomedycznej: promocja wiedzy na temat inżynierii biomedycznej, udział w Tygodniu Zdrowia PWr, kontakty z firmami z sektora biomedycznego.

 

Short characteristic

Student's Scientific Group "BIOMEDICA", established in 2009 in response to an initiative of a group of Biomedical Engineering students, is a cross-faculty students' organization by Wroclaw University of Technology. "BIOMEDICA" comprises of B. Sc., M. Sc., and Ph. D. students and University researchers. Activities of the group are carried out in small project teams of 1–3 students supported by faculty scientific staff members who share their knowledge and experience. Other activity areas include hosting trainings and seminars, as well as participation in scientific conferences.

foto

Studentki Anna Skotny i Martyna Bączek z AKN Biomedica prezentowały swoje plakaty
na II Polskiej Konferencji Optycznej organizowanej w dniach 27.06–1.07.2011
w Międzyzdrojach przez Sekcję Optyki Polskiego Towarzystwa Fizycznego.IMG_0225

Czworo studentów z AKN Biomedica wraz z innymi studentami WPPT pod opieką
pani prof. H. Podbielskiej na targach MEDICA w Düsseldorfie, listopad 2010.


powrót

 

 

 

Koło Naukowe Biomodel

logo_ost.png

Opiekunowie:

dr hab. Krystian Kubica, prof. PWr

mgr inż. Magdalena Żulpo

Szukamy studentów chętnych do rozwijania projektów lub tworzenia własnych w zakresie:

*modelowanie komputerowe układów biologicznych (np. model motoryki pęcherzyka żółciowego, homeostazy cholesterolu, kości)

*elektronika (np. powstały 2 roboty reagujące na bodźce środowiskowe, czujnik kontroli ilościowej roztworu soli fizjologicznej, inteligentny opatrunek monitorujący proces gojenia się rany)

 

https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Naukowe-Biomodel-1428903683987795/

 

Celem naszego koła jest analiza różnych zjawisk biologicznych, które mają wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu ludzkiego.

Koło BioModel zajmuje się zagadnieniami modelowania procesów fizjologicznych, które pozwalają odpowiedzieć na szereg pytań związanych z pojawieniem się zaburzeń w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu ludzkiego. Badania prowadzone są z wykorzystaniem oprogramowania dostępnego na Politechnice Wrocławskiej.

 

Niektóre osiągnięcia członków koła BioModel:

Komunikaty konferencyjne Członków koła „Biomodel” prezentowane podczas III SYMPOZJUM Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych 25–26 maja 2012:

 

1.          Krystian Gruszczyński: Program analizujący zdjęcia kości w poszukiwaniu pęknięć

2.          Joanna Grzegorczyn: Automatyczny aplikator leku

3.          Klaudia Kozłowska, Jacek Trompeta, Przemysław Musz: Modelowanie natężenia przepływu krwi w tętnicy łączącej przedniej

4.          Artur Wrona: Ocena błędów w trakcie generowania modelu geometrycznego tkanki kostnej gąbczastej

Zgłoszenie patentowe:

Joanna Grzegorczyn, Krystian Kubica, P398965 (2012), „Aplikator”

 

Koło powstało w 2012 roku

powrót

 

Koło Naukowe BEAN

 

Koło Naukowe Bean: http://bean.pwr.edu.pl

 

Opiekunowie:

dr hab. inż. Mirosław Łątka

dr inż. Tomasz Grysiński

 

Krótka charakterystyka

Studenci koła moga realizować swoje zainteresowania w następujacych obszarach:

1) Informatyka medyczna (wirtualna rzeczywistość VR, motion capture, programowanie urządzeń mobilnych)

2) Elektronika medyczna, wykorzystanie mikroprocesorów, metody, pomiary

 

Short characteristic

Medical informatics, virtual reality, medical electronics, microprocessors, methods, measurementspowrót