http://www.pan.wroc.pl/nlpan.jpg

 

 

http://www.ibp.pwr.wroc.pl/res/logo.png

 

 

PATRONAT HONOROWY

prof. dr hab. Andrzej Górski

Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski

Rektor Politechniki Wrocławskiej

prof. dr hab. Andrzej Żelaźniewicz, czł. koresp. PAN

Prezes Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk

 

Przewodniczący Konferencji

prof. dr hab. inż. lek. med. Halina Podbielska

prof. dr hab. inż. Romuald Będziński Dr Hc.

 

Sekretarz

mgr inż. Joanna Pucińska

joanna.pucinska@pwr.wroc.pl

 

Komitet Naukowy

 

Informacje, terminy

 

Opłaty

 

Formularze zgłoszenia

 

Streszczenie

 

Druk prac

 

Wykłady plenarne

 

www.ibp.pwr.wroc.pl/konferencjaIB2012

 

 

 

Komisja Inżynierii Biomedycznej, Oddział wrocławski Polskiej Akademii Nauk

i

Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Politechniki Wrocławskiej

 

Inżynieria Biomedyczna motorem rozwoju Dolnego Śląska

 III SYMPOZJUM

Współczesna myśl techniczna

w naukach medycznych i biologicznych

25-26 maja 2012

 

Sala Senatu

Politechnika Wrocławska

Wybrzeże Wyspiańskiego 27

Celem konferencji było ukazanie związanego z inżynierią biomedyczną potencjału badawczego i produkcyjnego na Dolnym Śląsku.

 

Dziękujemy za udział w konferencji