Zagadnienia na egzamin magisterski

Poniższa lista zagadnień na egzmin magisterski jest listą przykładową. Na egzaminie mogą pojawić się podobne pytania. Obowiązuje znajomość wszystkich zagadnień omawianych w pracy magisterskiej.

Zagadnienia ogólne dla wszystkich specjalności

 • Diagnostyka radiologiczna – podstawy fizyczne, promieniowanie X, budowa lampy rentgenowskiej, zastosowanie medyczne.
 • Podstawy fizyczne metod diagnostyki obrazowej: USG, powstawanie i detekcja ultradźwięków.
 • Podstawy fizyczne metod diagnostyki obrazowej: CT, źródło promieniowania, sposób detekcji.
 • Podstawy fizyczne metod diagnostyki obrazowej: NMR, rezonans magnetyczny, powstawanie obrazu.
 • Podstawy fizyczne metod diagnostyki funkcjonalnej: scyntygrafia, PET, radiofarmaceutyki, detektory.
 • Termowizja: podstawy fizyczne, zastosowania medyczne.
 • Podstawy fizyczne działania laserów medycznych, podział laserów ze względu na ośrodek emitujący promieniowanie, podział laserów ze względu na zastosowania medyczne.

Zagadnienia dla studentów Optyki Biomedycznej

 • Podstawy fizyczne i zastosowania diagnostyki endoskopowej.
 • Diagnostyka laboratoryjna: budowa i działanie mikroskopu optycznego, fluorescencyjnego, konfokalnego.
 • Diagnostyka laboratoryjna: budowa i działanie mikroskopu elektronowego SEM, TEM.
 • Oddziaływanie światła z materią, absorpcja, fluorescencja, diagram Jabłońskiego, zasada działania spektrofotometru.
 • Medyczne zastosowania światłowodów, czujniki światłowodowe.

Zagadnienia dla studentów Elektroniki Medycznej

 • Sposoby zabezpieczania pacjenta przed porażeniem prądem elektrycznym. Bezpieczne zasilanie. Bezpieczny odbiór sygnału od pacjenta.
 • Powstawanie i charakterystyka sygnału EKG. Rodzaje EKG (Elektrokardiografia wysokich wzmocnień. Elektrokardiografia holterowska.) Schemat blokowy oraz parametry techniczne typowego elektrokardiografu. Artefakty. Wzmacniacz EKG.
 • Powstawanie i charakterystyka sygnału EEG. Schemat blokowy oraz parametry techniczne typowego elektroencefalografu. Artefakty
 • Powstawanie i charakterystyka sygnału EMG. Schemat blokowy oraz parametry techniczne typowego elektromiografu. Artefakty.
 • Metody i aparatura do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi.
Pytania na egzamin magisterski