VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Bioinformatyki oraz XI Sympozjum Bioinformatyczne

Tegoroczny VI Zjazd PTBI i Sympozjum Bioinformatyczne, współorganizowane z PTBI przez Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej z Politechniki Wrocławskiej, odbyły się w dniach 27-28 września 2013 roku we Wrocławiu i zgromadziły ponad 80 uczestników z różnych ośrodków naukowych z Polski i zagranicy http://ptbi.org.pl/PTBI2013/. Przewodniczącą Komitetu  Programowego była dr hab. inż. Małgorzata Kotulska z Politechniki Wrocławskiej. W Komitecie znaleźli się również: dr hab. inż. M. Bogdan, dr inż. W. Dyrka i dr hab. inż. O. Unold z Politechniki Wrocławskiej, prof. J. Bujnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej w Warszawie, prof. W. Nowak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. A. Polański z Politechniki Śląskiej, prof. J. Tiuryn z Uniwersytetu Warszawskiego i dr hab. B. Wróbel z PAN w Gdańsku.

VI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego zostało dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (grant 697/P-DUN/2013).

Obradowało ponad 80 członków PTBI oraz sympatyków bioinformatyki. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać 20 wystąpień prezentowanych w pięciu sesjach tematycznych oraz obejrzeć 70 plakatów w trakcie specjalnie zorganizowanej sesji plakatowej. Dodatkowo wygłoszonych zostało 5 wykładów zaproszonych:

·         Prof. Stanislaw Cebrat, Wroclaw University, Wroclaw, Poland
"Sympatric Speciation and Chromosome Evolution in the Computer Simulations"

·         Prof. Joanna Szyda, Wroclaw University of Life Sciences, Poland
"Bioinformatic Challenges in the Analysis of Complex Traits"

·         Dr. Jean-Christophe Nebel, Kingston University, London, United Kingdom
"Protein-Protein Complex Structure Prediction"

·         Prof. M. Saleet Jafri, George Mason University, Washington DC, USA
"Modeling the Molecular Basis of Calcium Entrained Cardiac Arrhythmias"

·         Prof. Andrzej Sokalski, Wroclaw University of Technology, Wroclaw, Poland
"Theoretical Design of New Enzymes"

W czasie Zjazdu miało również miejsce coroczne Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego. W tym roku odbyły się wybory do nowego zarządu na kolejną 3-letnią kadencję 2014-2017. Ukonstytuował się nowy Zarząd PTBI w składzie:

·         Dr hab. Witold Rudnicki (ICM, Uniwersytet Warszawski, Warszawa) –  prezes

·         Prof. dr hab. Wiesław Nowak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) – wiceprezes

·         Dr inż. Marta Szachniuk (Politechnika Poznańska) – wiceprezes

·         Dr inż. Aleksandra Gruca (Politechnika Śląska) – skarbnik

·         Dr hab. inż. Małgorzata Kotulska (Politechnika Wrocławska) – sekretarz

Na przewodniczącą komisji rewizyjnej została wybrana dr hab. Anna Gambin (Uniwersytet Warszawski), a w jej skład weszli: prof. dr hab. Andrzej Polański (Politechnika Śląska) i dr inż. Piotr Łukasiak (Politechnika Poznańska).

Na zjeździe ogłoszone zostały też wyniki konkursów za najlepszą pracę doktorską i magisterską z dziedziny bioinformatyki w roku 2012. W kategorii praca doktorska zwyciężyła dr Julia Romanowska z Uniwersytetu Warszawskiego za pracę „Comparing physical properties  of aminoglycoside antibiotics' binding sites in RNA and proteins”,  promotor: dr hab. Joanna Trylska. Nagroda wyniosła 6 000 zł. W kategorii prac magisterskich główna nagroda przypadła Błażejowi Osińskiemu z Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt. „Przewidywanie miejsc cis-regulatorowych z wykorzystaniem sygnałów epigenetycznych”,  promotor: prof. Jerzy Tiuryn.

Wyróżnienia prac magisterskich uzyskali: Wojciech Rosikiewicz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za pracę pt. „Analiza sekwencji TSS genów nakładających się na końcach 5' w genomach myszy i człowieka”,  promotor: dr hab. Izabela Makałowska oraz Marek Szewczyk z Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej za pracę pt. „Wysoko-przepustowa statystyczna analiza parametrów struktur białkowych”,  promotor: prof. Jacek Błażewicz

 

W trakcie Sympozjum odbyły się konkursy na najlepszą prezentację oraz na najlepszy plakat. Wysokość nagród dla każdej kategorii wyniosła 1000 PLN. Nagrodę za najlepszą prezentację zdobył Przemysław Gagat z Uniwersytetu Wrocławskiego za wystąpienie:
"The role of vesicular trafficking in evolution of primary plastids inferred from bioinformatics analyses." Dwie równorzędne nagrody za najlepszy plakat zdobyli: Piotr Posacki z Uniwersytetu Wrocławskiego za plakat "Simulations of evolution of populations with changing mutation rate" oraz Mateusz Dobrychłop z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu za plakat: "Pyry3D UCSF Chimera Extension and its application in prediction of macromolecular complexes' structure
".

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć: http://ptbi.org.pl/PTBI2013/index.php/photos

Kolejny zjazd Polskiego Towarzystwa Bioinformatyki odbędzie się w Warszawie, w dniach 9-12 września 2014 roku, w ramach połączonego kongresu aż czterech Polskich Towarzystw naukowych: Biochemicznego, Biologii Komórki oraz Biofizycznego. Zapraszamy!

http://ptbi.org.pl/PTBI2013/images/image/main.jpg

Uczestnicy konferencji (fot. Przemysław Musz).

http://ptbi.org.pl/PTBI2013/images/image/1383746_243057872510055_303274138_n.jpg

Komitet Organizacyjny był wspomagany przez  studentów z AKN BioNanopor z Politechniki Wrocławskiej. Na zdjęciu od lewej: dr hab. Małgorzata Kotulska prof. PWr, Bogumił Konopka, Wojciech Cichocki, Joanna Weżgowiec, Monika Kurczyńska, Karol Rolka, Marta Fullen, Paweł Wozniak, Ewa Kania.
(fot. Artur Wrona).