Program

Godzina Tytuł Prelegent
Sesja 1 Prowadzący: prof. Marta Kopaczyńska
9.30 - 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 - 10.20 Otwarcie seminarium prof. Halina Podbielska, prof. Robert Iskander
10.20 - 10.40 S3 we Wrocławiu i prowadzone projekty mgr inż. Szymon Zyśko (S3), Członek Konwentu WPPT
10.40 - 10.50 Zależności fazowe pomiędzy sygnałami pulsu rogówki i pulsu dna oka u osób zdrowych Przemysław Sareło
(dr Monika Danielewska)
10.50 - 11.00 Molekularne oddziaływania witaminy C z albuminą surowiczą w terapii antynowotworowej Alicja Dąbrowska
(dr Sebastian Kraszewski)
11.00 - 11.10 Mikrosekundowa elektropopracja komórek glejaka - badania in vitro Natalia Niedzielska
(prof. Małgorzata Kotulska)
11.10 - 11.20 Udział estradiolu w neuroprotekcji na modelu komórek PC12 - badanie in vitro Michał Andruszkiewicz
(prof. Małgorzata Kotulska)
11.20 - 11.50 Przerwa Kawowa
Sesja 2 Prowadzący: prof. Robert Iskander
11.50 - 12.10 Instytut Technologii i Aparatury Medycznej - rozwój aparatury i wdrożenia prof. Adam Gacek (ITAM), Członek Konwentu WPPT
12.10 - 12.20 Aplikacja webowa do ilościowej analizy sekwencji aminokwasowych Marta Marciniak
(dr Witold Dyrka)
12.20 - 12.30 Badania pasywnych możliwości regeneracyjnych ścięgien przy pomocy spektroskopii ramanowskiej Adam Rek,
Roksana Pływaczyk
(dr Marlena Gąsior-Głogowska)
12.30 - 12.40 Zbadanie wpływu wybranych czynników bakteriobójczych na zmiany morfologiczne kolonii bakterii za pomocą metod dyfrakcyjnych i mikroskopowych Mariusz Linard
(dr Igor Buzalewicz)
12.40 - 12.50 Od transluminacji do badania bakterii – od pracy inżynierskiej do magisterskiej Szymon Piasek
(prof. Halina Podbielska/dr Igor Buzalewicz)
12.50 - 13.00 Przepływ informacji w czasie napadu nieświadomości Paweł Głąba
(dr hab. Mirosław Łątka)
13.00 - 13.20 Pregnabit – rozwój technologii IB, wyzwania, zagrożenia dr inż. Anna Skotny (Nestmedic)
13.20 - 14.00 Obiad
14.00 - 14.15 Zakończenie seminarium prof. Halina Podbielska, prof. Robert Iskander