Ważne daty

Wydarzenie Termin
Rejestracja uczestników 31 marca 2017 – 15 kwietnia 2017
Informacja o prelegentach 15 kwietnia 2017
Konferencja 27 kwietnia 2017