Zaproszeni goście

Szymon Zyśko, Head of Service Delivery and Operations, S3

Mgr inż. Szymon Zyśko, Head of Service Delivery and Operations, Silicon and Software Systems Polska (S3 Group, Connected Health). Absolwent Politechniki Wrocławskiej na kierunku Inżynieria Oprogramowania na wydziale Informatyki i Zarządzania.

W S3 Group (www.s3group.com) odpowiada za rozwój systemów informatycznych dla klientów z przemysłu farmaceutycznego, producentów urządzeń medycznych oraz służby zdrowia. Posiada ponad 12-letnie doświadczenie w rozwoju oraz wdrażaniu rozwiązań tele-medycznych oraz tele-opieki na całym świecie. W maju 2007 roku został laureatem nagrody Key Contributor Award przyznawanej przez stowarzyszenie Continua Alliance za wkład w definiowanie standardów w telemedycynie.

Firma S3 Group z siedzibą w Dublinie, od 30 lat zajmuje się projektowaniem oprogramowania, urządzeń oraz układów scalonych. Obecnie projektuje jedne z najnowocześniejszych oraz wielokrotnie nagradzane urządzenia służących ochronie zdrowia pacjentów oraz dedykowane układy scalone dla przemysłu telekomunikacyjnego oraz samochodowego.

Od 1999 roku S3 Group prowadzi centrum badawczo rozwojowe we Wrocławiu. Wrocławskie centrum dostarcza innowacyjne, kompleksowe rozwiązania IT wspierające pacjentów z chorobami chronicznymi. Projektowane systemy skupiają się na zaangażowaniu pacjentów w działania pro-zdrowotne, wspierają ich w terapii oraz pomagają rozwiązać problemy związane z nieprzestrzeganiem przez pacjenta zaleceń lekarskich.


Anna Skotny, doktor nauk medycznych, Nestmedic

Absolwentka Wydziału Podstawowych Problemów Techniki kierunku Inżynieria Biomedyczna, specjalność Optyka Biomedyczna (w 2011 r. ukończyła studia pierwszego stopnia, a w 2012 studia drugiego stopnia). Po ukończeniu studiów magisterskich podjęła studia doktoranckie w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Alergologii na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W roku 2016 uzyskała stopień doktora nauk medycznych. Jest współzałożycielką powstałej w 2014 r. firmy Nestmedic zajmującej się wprowadzaniem na rynek telemedycznego KTG (kardiotokograf do monitorowania tętna płodu). Firmę i stworzone przez nią urządzenie doceniono na wielu konkursach krajowych i międzynarodowych (m.in. przez MIT Technology Review, Orange Fab dla firm technologicznych, Warsaw International Healthcare Exhibition). Dzięki zdobytej w czasie studiów wiedzy była w stanie wziąć odpowiedzialność za kluczowe dla marki Pregnabit procesy: projekt, wykonanie i przygotowanie do wdrożenia na rynek. Nadzoruje w firmie proces zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą dla wyrobów medycznych EN ISO 13485 i z pasją angażuje się w badania prowadzone nad rozwojem rozwiązań technologicznych skierowanych dla ciężarnych. Jej celem jest, aby wszystkie badania (nie tylko kliniczne, ale i postmarketingowe) prowadzone były według najwyższych standardów: zawsze zgodnie z protokołami badań, z przepisami ICH/GCP i regulacjami FDA. Stara się sprawić, aby Pregnabit dawał poczucie bezpieczeństwa i komfort zarówno z punktu widzenia pracownika służby zdrowia, jak i samej pacjentki. Najwyżej ceni sobie zaufanie, jakim obdarzają ją użytkownicy.


Adam Gacek, dyrektor Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej

Dr hab. inż. Adam Gacek jest absolwentem Wydziału Automatyki Politechniki Śląkiej w Gliwicach, gdzie w 1986 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych.

W 2009 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, nadany przez Radę Naukową Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN w Warszawie.

Kariera zawodowa i naukowa dra Gacka ściśle jest związana z jego pracą w Instytucie Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu, którym kieruje od wielu lat.

Doświadczenia zawodowe dra Gacka obejmują zarządzanie jednostkami badawczymi, kierowanie zespołami badawczo-rozwojowymi, badania naukowe w zakresie przetwarzania i analizy sygnałów biomedycznych, projektowanie i konstruowanie urządzeń i systemów medycznych.

W ostatnich latach działalność naukowo-badawcza dra Gacka koncentruje się głównie na zagadnieniach obejmujących:

 • Metody granulacji i kwantyzacji informacji biomedycznych,
 • Techniki filtracji sygnałów biomedycznych bazujące na metodach logiki rozmytej,
 • Technologie przetwarzania i analizy sygnałów biomedycznych w oparciu o metody inteligencji obliczeniowej.

Dr Gacek jest członkiem prestiżowych towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej; 1998 (członek założyciel);
 • Association for Computing Machinery; 2003;
 • IEEE/EMBS — The Institute of Electrical and Electronics Engineers/ Engineering in Medicine and Biology Society; 2002; od 2014 Senior Member;
 • Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej; 2002;
 • Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Wydział IV Nauk Technicznych, PAN; 2005.

Dr Gacek jest współautorem szeregu innowacyjnych opracowań z zakresu techniki i inżynierii biomedycznej wdrożonych do produkcji i użytkowania, które obejmują:

 • urządzenia i systemy do diagnostyki i terapii medycznej,
 • urządzenia i systemy do rehabilitacji kardiologicznej i ruchowej i neurologicznej,
 • systemy zdalnego monitorowania parametrów i sygnałów biomedycznych,
 • system nadzoru, rehabilitacji i wspomagania funkcji życiowych w warunkach domowych i środowiska pracy.

Dr Gacek jest autorem lub współautorem 134 publikacji naukowych z zakresu informatyki, techniki medycznej i inżynierii bioimedycznej oraz 14 patentów z zakresu techniki cyfrowej i inżynierii biomedycznej. Jest aureatem 15 nagród i wyróżnień krajowych i zagranicznych za dzialalność naukową, dydaktyczną, rozwojową i innowacyjną.