O konferencji

Wrocławskie Akademickie Spotkania Ambitnych BioInżynierów (WASABI) to konferencja studencka mająca na celu integrację środowisk studentów I i II stopnia Inżynierii Biomedycznej. Studentom II stopnia daje szansę doskonalenia swoich umiejętności prezentacyjnych oraz wymiany pomysłów. Dla studentów I stopnia jest to świetna okazja do zapoznania się z możliwymi kierunkami rozwoju na kolejnym etapie studiów. Spotkania z zaproszonymi przedstawicielami przemysłu mogą pokazać szanse otwierające się po ukończeniu studiów.Patronat naukowy

prof. dr hab. inż. lek. med. Halina Podbielska, Kierownik Katedry Inżynierii Biomedycznej
prof. dr hab. inż. Romuald Będziński, Członek korespondent PAN, PAU, dr h.c. mult.
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs, Dziekan Wydziału Podstawowych Problemów Techniki
prof. dr hab. inż. Paweł Machnikowski, Prodziekan WPPT ds. Dydaktyki i Rozwoju Kadry

Komitet organizacyjny

dr hab. inż. D. Robert Iskander, prof. PWr (przewodniczący)
dr hab. inż. Marta Kopaczyńska, prof. PWr
dr inż. Marlena Gąsior-Głogowska
dr inż. Elżbieta Szul-Pietrzak
dr inż. Igor Buzalewicz
mgr inż. Natalia Szulc
dr hab. inż. Cezary Sielużycki