Ważne daty

Wydarzenie Termin
Rejestracja uczestników 15 maja 2019
Informacja o prelegentach 10 maja 2019
Konferencja 22 maja 2019