O konferencji

Wrocławskie Akademickie Spotkania Ambitnych BioInżynierów (WASABI) to konferencja studencka mająca na celu integrację środowisk studentów I i II stopnia Inżynierii Biomedycznej. Studentom II stopnia daje szansę doskonalenia swoich umiejętności prezentacyjnych oraz wymiany pomysłów. Dla studentów I stopnia jest to świetna okazja do zapoznania się z możliwymi kierunkami rozwoju na kolejnym etapie studiów. Spotkania z zaproszonymi przedstawicielami przemysłu mogą pokazać szanse otwierające się po ukończeniu studiów.Patronat naukowy

prof. dr hab. inż. lek. med. Halina Podbielska, Kierownik Katedry Inżynierii Biomedycznej
dr hab. inż. Marta Kopaczyńska, prof. PWr
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs, Dziekan Wydziału Podstawowych Problemów Techniki
prof. dr hab. inż. Paweł Machnikowski, Prodziekan WPPT ds. Dydaktyki i Rozwoju Kadry

Komitet organizacyjny

dr inż. Andrzej Hachoł, prof. PWr (przewodniczący)
dr inż. Marlena Gąsior-Głogowska
dr inż. Elżbieta Szul-Pietrzak
mgr inż. Anna Żarowska
dr inż. Igor Buzalewicz
dr hab. inż. Cezary Sielużycki, prof. PWr